รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

จดหมายเวียน
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
เผยแพร่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15:55:46 Pilasinee Tantachasatid

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 : รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ขอแสดงความยินดียิ่งกับบุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565


รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริมาณผลงาน 1.5     เงินรางวัล 30,000.-
2. ผศ.ศุษมา โชคเพิ่มพูน         ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปริมาณผลงาน 1.5     เงินรางวัล 30,000.-
3.รศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริมาณผลงาน 0.6     เงินรางวัล 12,000.-
4. ผศ.ดร.นิตยา เมืองนาค     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    
ปริมาณผลงาน 0.25     เงินรางวัล 5,000.-
5. ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริมาณผลงาน 0.1     เงินรางวัล 2,000.-
6. ผศ.วัชระ เทพารส         ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริมาณผลงาน 0.1     เงินรางวัล 2,000.-

 

ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล พร้อมรับเงินรางวัล และเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล
7-10-65
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้