ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ

จดหมายเวียน
ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ
เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:43 Tassawan Peekun

ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเฉพาะกิจ

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ)
ระหว่างวันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 (17.00 น.) 

โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้

  1. สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด ตอบสนองงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) และใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และเชิงนโยบาย
    (เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล แนวทางในการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิแก่ภาคธุรกิจเอกชน)
  2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                                                                                                                                                        ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=76189 ณ 6 ธ.ค. 65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้