ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565    

จดหมายเวียน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565    
เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:33:56 Pilasinee Tantachasatid
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565    

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565    

 

                        
เรียน  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานเลขานุการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สานสายใย สายสัมพันธ์ แม้กายห่าง แต่ใจยังผูกพัน มิลืมคืนวัน ร่วมงานกันมา” 

ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โถงไทสกล ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เป็นการประกาศคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ น้อมคารวะต่อผู้ที่
ครบวาระเกษียณอายุราชการ รำลึกถึงความดีงาม ที่ได้สร้างคุณูปการต่อคณะฯ และต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความละเอียดตามทราบแล้ว นั้น

คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม KUSE แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยได้แนบกำหนดการมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หวังว่าคณะฯ จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเช่นเคย เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรต่อไป

 


สำนักงานเลขานุการคณะ
25-8-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้