พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย

จดหมายเวียน
พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย
เผยแพร่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16:37:17 Pilasinee Tantachasatid

พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย

 

เรียน บุคลากรคณะวว. ทุกท่าน

เพื่อโปรดพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรวมร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของสหพันธรัฐรัสเซีย

หากท่านใดมี ขอได้แจ้งที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว. หรือที่นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เพื่อจักได้รวบรวมเสนอคณบดีพิจารณาดำเนินการจัดส่งกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ตามลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
24-8-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้