ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ

จดหมายเวียน
ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ
เผยแพร่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:59:36 Tassawan Peekun

ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

     งานทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือในการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) แบบเต็มรูปแบบ 

         โดยผู้ประสงค์ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ขอให้กรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา https://ip.psd.ku.ac.th/workflow/login  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว พิมพ์เอกสารจากระบบเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ผ่านมายังสำนักบริการวิชาการ  โดยมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหากพบผลงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(e-filing) สำนักบริการวิชาการขอส่งเอกสารดังกล่าวคืน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

23 ส.ค. 65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้