ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ

จดหมายเวียน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ
เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:07:30 Narissara Srilankham

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารยประจำในคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
       เพื่อโปรดทราบ
ตามข้อ 5. ของประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประกาศ  ณ วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้แจ้งวันและเวลาเลือก และสถานที่เลือก คือวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านลิงค์ แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (google.com) 
    เนื่องจากลิงค์ดังกล่าวมีข้อขัดข้อง ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ ดังนี้
5. วันและเวลาเลือก และสถานที่เลือก
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ตามลิงค์ แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (google.com)
และ
7. การนับคะแนนเลือก
คณะกรรมการจะทำการเปิดระบบประมวลผลคะแนน ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.01 น.
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้