ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09:25:02 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2024 ประเทศญี่ปุ่น

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้ง The Science and Technology Exchange Committee (STEC) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษาในเอเชีย โดยที่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ด้วย


หนึ่งในโครงการที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์นั้นคือ โครงการ “The Sophia Lecturing-Research Grant” 

 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อโครงการ                               
“The Sophia Lecturing-Research Grant 2024”

ระยะเวลาการรับสมัคร                   
ตั้งแต่วันนี้ ถึง   31 พฤษภาคม 2566

ช่วงระยะเวลาการแลกเปลี่ยน          
ไม่เกิน 3 เดือน สำหรับปีการศึกษา 2567 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ช่วงเวลาแจ้งผล                           
กันยายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดดังนี้ คือ Engineering, 
Mathematics หรือ Natural Sciences
3.ผู้สมัครต้องนำเสนอแผนการวิจัยและรายละเอียดของงานวิจัยที่สนใจจะทำ ณ Sophia University


*** รายชื่อ FacultyMembers and their Fields of Research  
เลือกเปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาอังกฤษ และเลือก Faculty of Science and Technology 


รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน
- ทุนนี้จะให้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 เดือนในรอบหนึ่งปีการศึกษา ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถืง 31 มีนาคม 2568)
- สำหรับผู้ที่มีตำแหน่ง Professor , Visiting Associate Professor , Visiting Assistant Professor หรือ Visiting Lecturer จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 เยน ต่อวัน และ Visiting Researcher จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 เยน ต่อวัน
- ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักที่ Sophia University ‘s Guest House โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
- ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางไป - กลับ ระหว่างไทย กับ ญี่ปุ่นด้วยตนเอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Professor Tomoharu Shibuya
STEC Coordinator
Faculty of Science and Technology
Sophia University
7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554 , JAPAN
Tel :+81-3-3238-3300 Fax : +81-3-3238-3500
email address: f-scitec@sophai.ac.jp

 
CR.
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=OTI%3D&fbclid=IwAR2zyTTVMkLw6PH_62BSSXiyz8Po_nk4kf0AIHbEEFNT2cWwZJJiQaENbeU


ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
17-8-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้