ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022)

จดหมายเวียน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022)
เผยแพร่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:15:40 Pilasinee Tantachasatid

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022)

 

 


การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ESTACON 2022) 
“Engineering, Technology, Innovation and Architecture in 21st Century and Future Sustainable Development” 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย 

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านวิชาการ และการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 


ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาและดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

https://idcneu.com/estacon13/

หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 043-222959-61 
โทรสาร 043-226823
ผู้ประสานงาน : อาจารย์อนุชา ดีผาง (081-119-1011)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

 


ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
4-7-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้