ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565"

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565"
เผยแพร่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:08:16 Pilasinee Tantachasatid

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565"

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


จัดกิจกรรมโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ร่วมกับสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

(ทั้งนี้ หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้วสามารถเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2565 
โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ชิงเงินรางวัลมากกว่า 30 รางวัล)

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การทำโครงงาน และงานวิจัยในอนาคตได้ 

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 
https://ceae.snru.ac.th/aew2022 

หรือสมัครเข้าร่วมอบรมตาม QR-Code 

พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 250 บาท โดยชำระค่าลงทะเบียน ณ วันที่จัดอบรม

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้แล้ว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทร./โทรสาร 042-744-319 
โทรศัพท์มือถือ 09-0339-4650
นางสาววนัชพร นามหงษา ผู้ประสานงาน

 

 

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
4-7-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้