ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

จดหมายเวียน
ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
เผยแพร่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:09:13 Pilasinee Tantachasatid
ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป  ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

 

ขอเชิญชวนชาว KUSE นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
“เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท รีบส่งผลงานด่วน จนถึง 15 ก.ค.65 นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน 
“เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
แบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำสินค้าที่ระลึก 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือ สร้างสรรค์ผลงาน 
และเฉลิมฉลองการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร


การออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยข้อความ ดังนี้
80 ปี เกษตรศาสตร์ ความยั่งยืนและความรุ่งเรืองของชาติ 
80 Years of Kasetsart University: Sustainability and Prosperity of the Nation 

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
โดยให้ความหมายสื่อถึงความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติ และการออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ 

โดยส่งผลงาน 1 ชิ้น ต่อ 1 คน เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท 
ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-80-%E0%B8%9B%E0%B8%B5

สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
และประกาศผล วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-80-%E0%B8%9B%E0%B8%B5


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-942-8181

 

 

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
29-6-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้