โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

จดหมายเวียน
โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13:28:49 Pilasinee Tantachasatid

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงาน ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของคณะฯ วิทยาเขตฯ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน อย่างมีเอกภาพ 

อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งยังเพื่อเป็นการต้อนรับบุคลากรใหม่ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา และบุคลากรที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

 

ประมวลภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1a8Dyk42PUN3J2atIvcgWepYD2acMkrht

 

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้