โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82

จดหมายเวียน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82
เผยแพร่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10:54:52 Pilasinee Tantachasatid

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 KU82

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 KU82 

มาเป็นครอบครัวอบอุ่น ณ KUSE กันนะคะ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนิสิตที่ดีของคณะฯ เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงรายนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงโครงสร้างการบริหารของคณะฯ และสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในรุ่นเดียวกันและนิสิตรุ่นพี่และมองเห็นแนวทางในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีแก่นิสิตก่อนเข้าเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8180467551994801&type=3

 

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้