ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565

จดหมายเวียน
ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:49:56 Ketsarin Boriboon

ขอเชิญบุคลากร ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศกวรรมศาสตร์ ปี 2565

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ดี  ทราบถึงรายนามของผู้บริหาร  คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร  และบุคลากร  รวมไปถึงสวัสดิการ การให้บริการในด้านต่างๆที่นิสิตพึงได้รับ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีก่อนเข้าเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นิสิตใหม่มีความรู้จักมักคุ้นกันในระหว่างนิสิตรุ่นเดียวกันและนิสิตรุ่นพี่

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญบุคลกรทุกท่านร่วมเป็นเกียรติเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้