โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"”

จดหมายเวียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"”
เผยแพร่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11:25:23 Pilasinee Tantachasatid

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"”

 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการสร้างสื่อการสอนสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์"”

เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7-114/2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อภาพและวีดิทัศน์เพื่อการจัดทำสื่อการสอน บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากการฝึกทักษะ และนำประโยชน์จากการอบรมไปใช้ผลิตสื่อการสอนได้

หัวหน้าโครงการ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้