กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565

จดหมายเวียน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565
เผยแพร่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10:33:49 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน 2565

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565

โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 
1.สอบวัดพื้นฐานความรู้เพื่อแบ่งกลุ่มเรียนเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐาน 
2.กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษา 
3.เรียนปรับพื้นฐานรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี 
4.กิจกรรมปรับพื้นฐานรายวิชาของแต่ละหลักสูตร 
5.กิจกรรมพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ของนิสิตใหม่ รุ่นพี่และอาจารย์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
2.นิสิตใหม่ได้รู้จักการปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ ระเบียบข้อปฏิบัติ ระบบการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
และระดับมหาวิทยาลัย
3.เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาในสาขาวิชาของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต
4.เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่เรียน


#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้