ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

จดหมายเวียน
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 11:33:05 Pilasinee Tantachasatid

ทำบุญตักบาตรวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

พร้อมใจกันร่วมทำบุญในกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการรักษ์ KUSE วันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 7.09 น. ณ โถงไทสกล ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ภายในจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ขึ้นเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 กอปรกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) และ ฉบับที่ 8 (2540-2544)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เรื่อยมา จนถึงในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ จึงเห็นพ้องร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันทรงคุณค่าวันหนึ่งของคณะฯ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 


ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8107847199256837&type=3

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้