ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

จดหมายเวียน
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:50:58 Pilasinee Tantachasatid

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

 


ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการชาว KUSE ทุกท่านเข้าร่วม

สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

 

วิทยากรโดย ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและทรัพยากรมนุษย์

 

เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณอาจารย์ ตามระบบการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คณาจารย์สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์ อันจะยังให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป

 

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

ผ่านระบบ Cisco Webex จากอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

 

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม โดยแสกน QR Code หรือ คลิก Link ด้านล่างนี้
ส่วน Link ห้องประชุม จะดำเนินการจัดส่งให้ทาง E-Mail ที่ลงทะเบียนไว้

 

ลิงก์ลงทะเบียนคลิก 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbp2W3l3G0x1Tis2_pqXpjAofbiILYelhPCV9WtKiRDCO2Bg/viewform?fbclid=IwAR1pfhhI1TWYHJim2YPqM6U3kb5KDGY9TzXOurfKtjVc6d5ie8f1q7ov5lU

 

 


ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
27-5-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้