โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program

จดหมายเวียน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program
เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 16:30:24 Pilasinee Tantachasatid
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2022 Utsunomiya University Student Exchange Program

รายละเอียดหลักสูตร
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบัน ทั้งนี้นิสิตควรมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากรายวิชาที่เปิดสอนส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และนิสิตแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 7 วิชา / 1 ภาคการศึกษา
Course catalog https://www.utsunomiya-u.ac.jp/convenient/ (ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น)


คณะที่เปิดสอน
1.School / Graduate School of Agriculture      
2.School / Graduate School of Education  
3.School / Graduate School of Engineering
4.School / Graduate School of International Studies
5.School of Regional Design/Graduate School of Regional Development and Creativity


ระยะเวลาโครงการ
1.ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566 หรือ
2.ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565– กันยายน 2566


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Faculty of Regional Design เปิดรับเฉพาะนิสิตระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1-2 เท่านั้น)
2.ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าแลกเปลี่ยน ณ Faculty/ Graduate School of Engineering และ Faculty of Regional Design ต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test อยู่ในระดับที่กำหนด และต้องแสดงเหตุผลชัดเจนในความต้องการศึกษาแลกเปลี่ยน
3.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้
4.ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กำหนดการรับสมัคร
ผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565


CR.
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=Njg=

 

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
27-4-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้