ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน
เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15:50:33 Pilasinee Tantachasatid
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนจาก Tamkang University สาธารณรัฐไต้หวัน

 

Tamkang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนในรูปแบบออนไลน์

“ 2022 Tamkang University Online Summer Program "Sustainability and Development: Taiwan to the World ”


โดยเชิญนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากนานาชาติได้สัมผัสถึงระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไต้หวันและยังคงสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบออนไลน์

โครงการนี้ประกอบด้วย หลักสูตรทางวิชาการด้านต่าง ๆ และ Discussion Session ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นิสิตนักศึกษาในรายละเอียดของระบบการศึกษาที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญๆในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกด้วยมุมมองใหม่ๆ

ทั้งนี้ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาในชั้นเรียนปรกติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ จากนานาประเทศ และยังได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมไต้หวัน ที่มีทั้งความหลากหลายและน่าสนใจไปพร้อมกันอีกด้วย

ระยะเวลาการจัดโครงการ   ระหว่างวันที่ 18 – 29 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่จำกัดชั้นปี )
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร แสดงความคิดของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตนักศึกษาต่างชาติ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ ที่ Tamkang University กำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร
1.Curriculum Vitae (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเป็นภาษาอังกฤษ) ระบุรายละเอียดของตนเองอย่างชัดเจน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป
2.Official Transcript 1 ฉบับ
3.Essay (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเป็นภาษาอังกฤษ) อธิบายถึงความสนใจที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
***ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ***


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coolorz.com.tw/tku/ 


นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุและจัดส่งผ่านคณะต้นสังกัดมายัง กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565


CR.
https://www.facebook.com/InternationalAffairsDivisionKU/photos/a.214168268742967/2198281016998339/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=Njk%3D&fbclid=IwAR1s2AThad57kzuO_7f2Op3urYEjAGdm_yQ96R68jLnN64fJrCkpdsj9JRo


 

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
27-4-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้