ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน
เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15:34:46 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน

 

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย British Council scholarships for Women in STEM สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน


บริติช เคานซิล ร่วมกับ University of Glasgow และ University of York สหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุน Early Academic Fellowship ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวน 8 ทุน สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน เพื่อต่อยอดความรู้และการทำงานด้าน STEM หรือ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากทุน Women in STEM

ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2565
ทุน Women in STEM Early Academic Fellowship ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง วีซ่าสหราชอาณาจักรและประกันสุขภาพ 
ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับทุนที่มีบุตร 
ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้สมัครทุน Women in STEM Early Academic Fellowship กับ University of Glasgow และ University of York 

เป็นผู้หญิงหรือได้รับการระบุว่าเป็นผู้หญิง 
ถือหนังสือเดินทาง และ เป็นพลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, ประเทศไทย หรือ เวียดนาม 
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศข้างต้น บริติช เคานซิลจะยังพิจารณาผู้สมัครที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วแต่ยังรอสอบ viva voce examination และการให้ทุนจะเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างบริติช เคานซิลและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ไม่เคย ศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับปริญญา (เช่น ตรี, โท, เอก) หรือไม่เคยอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ 
มีระดับภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
สามารถแสดงความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ในการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร 
มีความยินดีที่จะเดินทางกลับประเทศและอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังทุนได้สิ้นสุดลง 
มีจดหมายตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ University of Glasgow หรือ University of York  ในสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดดูได้จาก https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/eligibility_criteria_early_academic_fellowship_2021_-_updated_30_march_22.pdf%C2%A0?_ga=2.39253345.31565579.1650443131-955155100.1650443131
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุน Women in STEM https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem%C2%A0?_ga=2.39253345.31565579.1650443131-955155100.1650443131
สามารถสมัครได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลและการสมัครกับ University of Glasgow: https://bit.ly/3LGWyWg
ข้อมูลและการสมัครกับ University of York: https://bit.ly/3x4RsyX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
British Council Line Official Account @studyukthailand
โทร. 02-657-5678 กด 3 ติดต่อเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 
อีเมล์ studyuk.thailand@britishcouncil.org 

 

 

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
20-4-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้