ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan
เผยแพร่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:25:40 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ 11th SIGLOC-online จาก Osaka Metropolitan University , Japan


Osaka Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ Socially Innovative Global Classroom: Online (SIGLOC-online) ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 29 กรกฎาคม 2565 ( 3 สัปดาห์)

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะนักศึกษาจากนานาประเทศ ให้สามารถนำความรู้ความสามารถในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ในรูปแบบใหม่ๆ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับความรู้ในการใช้ความสามารถในการ "ค้นพบปัญหา" และ "ค้นหาวิธีแก้ไข" ผ่านการฝึกอบรมด้วยวิทยากรที่มีความสามารถในการ "ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น"

Main Theme
SDGs: Social Innovation in your Local Community toward Solving Global Issues
・Circular economy and local supply chain
・Civic pride and local community

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=NjE%3D&fbclid=IwAR3yeXOI9mEHYxmUzCAzqyo65JhlYOZktCco_7GuoRlwWBEQG6Ipprz3yoY


CR.
https://www.facebook.com/InternationalAffairsDivisionKU/photos/a.214168268742967/2187999108026530/

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
19-4-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้