ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand
เผยแพร่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:15:06 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Fulbright Thailand


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 1-3 ราย เข้าแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนจากทั่วโลก

ทุนนี้ เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน

ลักษณะเด่นของทุน
-ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตให้มีความรอบรู้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาร่วมของพลโลก
-สร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ / วิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
-เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครมีหลากหลายสาขา
-เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่โดยไม่ได้อาศัยเพียงผลการเรียนดีเด่นในระดับปริญญาตรีและโท

สาขาที่รับสมัคร
ทุนนี้มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สัญชาติไทย ดำรงตำแหน่งทางบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้จาก
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=NjQ%3D&fbclid=IwAR3gllj4QvOqQGSsDcdiMDhXZuPBJOnUp5nbGp_Mz5oMgNjdlkyAr9cxGvU
และ Online Application ได้ที่ https://apply.iie.org/huberthhumphrey


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=NjQ%3D&fbclid=IwAR3gllj4QvOqQGSsDcdiMDhXZuPBJOnUp5nbGp_Mz5oMgNjdlkyAr9cxGvU


CR.
https://www.facebook.com/InternationalAffairsDivisionKU/photos/a.214168268742967/2188133101346464/

ขอบคุณค่ะ ^^
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
19-4-65

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้