ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15:36:02 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

 

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

 

มี 2 ประเภท ดังนี้

1. Course A สำหรับนิสิตที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง  

 2. Course B  (Niigata University Special Online Program for Japanese Language Learners)  สำหรับนิสิตที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและต้องการเพิ่มพูนทักษะในด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน:

1 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ  1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

2 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2565– สิงหาคม 2566

 

กำหนดการรับสมัคร: สมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=NTc=

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.

 

7-4-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้