ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน
เผยแพร่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15:30:16 Pilasinee Tantachasatid

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Third Friendly Cultural Exchange Program ในรูปแบบออนไลน์ โดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Huaqiao University and Xiamen People’s Association เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน และการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกันกับนานาประเทศ ผ่านหลักสูตรออนไลน์

 

ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1. Chinese E-Commerce: A Revolutionary Creation

2. China’s Marine Ecological Civilization Policies and Practices

3. Attractive Chinese Language (bilingual)

4. The value of Fujian World Heritage in the context of world heritage nomination

5. Xiamen Landscape Immersion (bilingual)

 

ค่าธรรมเนียม: ไม่มี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร: บุคลากรหรือนิสิต อายุ 15 ปีขึ้นไป

 

การสมัคร: กรอกรายละเอียดลงใน Application sheet และส่งผ่านทางอีเมล์ xmk@hqu.edu.cn ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=NTg=

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.

7-4-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้