ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

จดหมายเวียน
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น
เผยแพร่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08:04:16 Pilasinee Tantachasatid

ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ และ ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับบุคลากรของคณะฯ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.อาจารย์จักรนรินทร์ คงเจริญ

2.อาจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

 

โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้