พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท.

จดหมายเวียน
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท.
เผยแพร่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13:56:45 Aunchaleeporn Putla

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ สสวทท.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)

ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ผศ.ดร วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ผ่านระบบออนไลน์

พร้อม ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นพยาน

โดยการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมูลนิธิอภิญญาอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี, จิรธัมโม ภิกขุ ดร.) เจ้าอาวาสวัดคำประมง ประธานมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล เป็นประธานลงนาม

เพื่อยังประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)

โดยมีพลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานลงนาม มีนายนภดล ไกรฤกษ์ รองนายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรตามตำรับยาของวัดคำประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

 

KUSE

KUSEKUCSC

KasetsartUniversityScienceandEngineering

ลิงก์ภายนอก : https://www.facebook.com/PRKUCSC/posts/7760875723953988
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้