ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

จดหมายเวียน
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566
เผยแพร่วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09:37:49 Pilasinee Tantachasatid

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

 

เรียน บุคลากรคณะวว. ทุกท่าน

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน

 

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ทั้งนี้ เนื่องจากมก. สามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้ 1 ราย ดังนั้น หากมีบุคลากรสมัครมากกว่า 1 ราย มก. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบทางเว็บไซต์

www.campuschina.org

และดำเนินการพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งที่พิลาศินี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565

 

เพื่อเสนอคณะวว. พิจารณาและนำส่งกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล

18 มกราคม 2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้