ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14:15:04 Tassawan Peekun

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท หรือปริญญาเอก  โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 68 ทุน  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบหรือ https://www.arda.or.th/personnel_data5.php (ณ 1 ธ.ค. 2564)

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

1 ธ.ค. 2564

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้