ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จดหมายเวียน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:46:30 Pilasinee Tantachasatid

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 

เรียน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัด “โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้จัดการประชุม ๒ รูปแบบ รูปแบบที่ 1 สำหรับคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรูปแบบที่ 2 สำหรับหรับบุคลากรของคณะ ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting number: 2514 553 1699 Password: KUSEMT64 หรือเข้าผ่านลิ้งค์ https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mbccabc6199ec6fae070b135962f03644 หรือ QR CODE ดังที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

 

โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงาน ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของคณะฯ วิทยาเขตฯ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

 

ดังนั้น คณะฯ จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดดังกำหนดการแนบมาพร้อมนี้แล้ว เพื่อร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อคำถามต่างๆ เพื่อใช้ในการถาม-ตอบ ในวันประชุม ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/zCmD8uXa8wkuZsoR9

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมและหวังว่าคณะฯ จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเช่นเคย เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรต่อไป

ไฟล์แนบ / Attached File
คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้