ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส.

จดหมายเวียน
ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส.
เผยแพร่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15:41:06 Narissara Srilankham

ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส.

เรียนทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง 

ประกาศมก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการบริหารรจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค พิทักษ์ไทย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มก.ฉกส.

รายละเอียดโปปรดอ่านตามไฟล์แนบนะคะ

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้