โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ

จดหมายเวียน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ
เผยแพร่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16:36:07 Jarunee Sutevee

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ

เรียนอาจารย์ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เร่อง การเสวนาออนไลน์ GE  Lunch  Talk

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ฝ่ายวิชาการ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้