ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67"

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67"
เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:19 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67"

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  "แคแสดวิชาการ 67" (การพัฒนางานประจำสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินนทร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ผู้สนใจดูรายละเอียดโครงการและการรับสมัคร https://rd.surin.rmuti.ac.th/casad67 ณ 22 ก.พ. 2567 หรือตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

22 ก.พ. 2567

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้