ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา 2566

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30:00 Jarunee Sutevee

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา 2566

เรียนอาจารย์ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันผู้บันทึกเกรดออนไลน์  ประจำภาคปลาย ปัการศึกษา  2566หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง  คุณจารุณี  สุเทวี  ภายในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2567 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ฝ่ายวิชาการ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้