ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital technology (JEDT)

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital technology (JEDT)
เผยแพร่วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 16:12:08 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital technology (JEDT)

เรียน อาจารย์และบุคลาทุกท่าน

         ขอเชิญส่งผลงานพิมพ์เข้าร่วมในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and  Digital technology (JEDT) ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 1 (2564-2567) ปัจจุบบันกำลังเปิดรับทบความเพื่อตีพิมพในเล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2567) และเล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 2( กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal ณ 31 ม.ค. 67 หรือดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

31 ม.ค. 2567

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้