คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

จดหมายเวียน
คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 15:12:12 Narissara Srilankham

คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

เรียนทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง คำสั่งมก.ที่ 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

รายละเอียดตามไฟล์แนบนะคะ 

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้