ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568

จดหมายเวียน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568
เผยแพร่วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:34:08 Tassawan Peekun

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2568 ด้าน เกษตร (อาหาร) (Agriculture (Food)) ในประเด็นเรื่อง การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยนักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ทาง http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11791 ณ 17/01/66 หรือตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

17/01/67

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้