เปิดรับ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส.

จดหมายเวียน
เปิดรับ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส.
เผยแพร่วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13:29:45 Tassawan Peekun

เปิดรับ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส.

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับการสนับสนุนดังนี้

 1.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท รายละเอียดดังประกาศและแบบฟอร์มแนบ และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://forms.gle/hR9zWNVWCt41VBio8 (เมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เฉพาะบุคลากร วว.เท่านั้น)

2.ทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวนเงิน 200,00 บาท รายละเอียดดังประกาศและแบบฟอร์มแนบ

 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://occ.csc.ku.ac.th/dra/?page_id=171 ณ 3 ม.ค. 67

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

3 ม.ค. 2567

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้