แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ กลางภาค ภาคปลาย 2566

จดหมายเวียน
แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ กลางภาค ภาคปลาย 2566
เผยแพร่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14:20:16 Jarunee Sutevee

แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ กลางภาค ภาคปลาย 2566

เรียนอาจารยืประจำรายวิชา

  โปรดทราบเรียน  แจ้งยืนยันหรือยกเลิกสอบ ตารางสอบกลางภาค  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  ขอให้แจ้งกลับคุณจารุณี  สุเทวี  ภายในวันที่18  ธันวาคม  2566  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ฝ่ายวิชาการ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้