ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Natural Resources(ANRES)

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Natural Resources(ANRES)
เผยแพร่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10:03:34 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Natural Resources(ANRES)

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ในวารสารนานาชาติ Agriculture and Natural Resources(ANRES) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และได้รับการรับรองคุณภาพตามมารฐานจากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) โดยกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (วารสารราย 2 เดือน) และเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ waive ค่า publication fee ให้กับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ANRES จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สามารถติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติมได้ที่ anres@ku.th และส่งบทความออนไลน์ได้ที่  https://anres.kasetsart.org/ ณ  13 ธ.ค. 2566 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

13 ธ.ค. 2566

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้