เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว.

จดหมายเวียน
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว.
เผยแพร่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14:36:02 Narissara Srilankham

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวว.

เรียน     บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
    ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มก.ฉกส. และขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกท่านรับทราบแบบประวัติของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหา สิ่งที่ต้องเตรียมในวันที่ฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมระพีสาคริก ชั้น 2
โดยระยะเวลาสำหรับการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ ท่านละ 20 นาที และระยะเวลาสำหรับการตอบข้อซักถามต่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ท่านละ 20 นาที ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งกติกาในการสรรหาให้ทราบทั่วกัน ในวันดังกล่าว เวลา 9.30 น. ก่อนการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้