ขอความอนุเคราะห์

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:26:31 Narissara Srilankham

ขอความอนุเคราะห์

เรียนทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวว.ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ  ดังนี้

1.รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวว. เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะวว.ลงวันที่ 6พ.ย.66

2.รับทราบแผนงานการสรรหาคณบดีคณะวว.

รายละเอียดโปรดอ่านตามไฟล์แนบนะคะ

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้