ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

จดหมายเวียน
ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15:36:45 Narissara Srilankham

ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรับสมัครกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

1. ระยะเวลาการรับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. 
2. สถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์สมัครเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ณ ห้อง 7-220 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้