ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13
เผยแพร่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:05:53 Tassawan Peekun

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ด้วยคณะวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในโครงการกิจกรรมเรื่อง  การวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13 (SDG13) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานภาพการดำเนินการและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมและยกระดับสถานะของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม  โดยมี ผศ.ดร. ณฐพล ทองปลิว เป็นหัวหน้าโครงการ 

 จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 2566 โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตทางวิชาการและร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-3434030 หรือ 0866737418 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/SaJBmBh95imFNxZn9 ณ 28/8/66 หรือตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัยแบะบริการวิชาการ

28/8/66

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้