ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program
เผยแพร่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:27 Tassawan Peekun

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University Ku's Future through the Reinventing University Program ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-17.00 น. ณห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การบรรยายพิศษ การเสวนาและอภิปลาย ตลอดจนการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นในโครงการ KU Reinventing ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ภายในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025798922 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชการฃ

18 ส.ค. 66

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้