ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18
เผยแพร่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 16:29:45 Tassawan Peekun

ขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

  ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ เปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมจินตนาการให้แก่เยาวชน และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในโครงการมีการจัดกิจรรมนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ นั้น

   เพื่อให้การดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์งดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 ตามกิจกรรมต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเลขานุการ

7 ส.ค. 66

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้