ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources
เผยแพร่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:01:46 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources

เรียน อาจารย์และบุคลากร

        ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES)  อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (วารสารราย 2เดือน) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่มเติมได้ที่ anres@ku.th ทั้งนี้ส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://anres.kasetsart.org/home.aspx ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566 หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

20 ก.ค. 2566

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้