กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร

จดหมายเวียน
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร
เผยแพร่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:41:54 Pilasinee Tantachasatid
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ร.ร.โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.สกลนคร

 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


ร่วมกับโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนหนองแวงวิทยา ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
2.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

#DEK67 คนไหน โรงเรียนไหน อยากให้ KUSE เราไปหา ไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ บอกมาได้เลยน๊าาาาา 
พร้อมมาก บอกเลย!!!!!!!! 

 

CR.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.569966288673475&type=3

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้