โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จดหมายเวียน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เผยแพร่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:22:01 Pilasinee Tantachasatid

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 

เพราะนิสิตมาพร้อมความหวัง คณะพร้อมสร้างโอกาสสมหวังให้นิสิต กับกิจกรรม "วว วาดหวัง” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนิสิตที่ดีของคณะฯ เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียน เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงรายนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงโครงสร้างการบริหารของคณะฯ และสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในรุ่นเดียวกันและนิสิตรุ่นพี่และมองเห็นแนวทางในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีแก่นิสิตก่อนเข้าเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/17Yq_ZL88Y-W6itEMMU9gCjs7852-0dqR?usp=sharing 
 

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้