โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

จดหมายเวียน
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:43:33 Pilasinee Tantachasatid

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (KUSE Workshop 2023) กิจกรรมประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

 


วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงาน ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของคณะฯ วิทยาเขตฯ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน อย่างมีเอกภาพ อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานอีกด้วย 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้