กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

จดหมายเวียน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16:19:23 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


เรียน  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เห็นชอบมอบฝ่ายสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินงาน 

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 23 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” 
ร่วมกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 
ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป 

และกิจกรรม KUSE 5ส ห้องสำนักงาน/ภาควิชา ของตนเอง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ดังนั้น คณะฯ จึงขอแจ้งกำหนดการและขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 
รายละเอียดดังกำหนดการแนบมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และหวังว่าคณะฯ จะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเช่นเคย เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรต่อไป


สำนักงานเลขานุการคณะ
6 มิ.ย.2566
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้